تست قدرت بینایی در خانه

برای تست قدرت بینایی سگتان ، می توانید در خانه از روش هایی برای این کار استفاده کنید .
با اینکه سگها نمی توانند به خوبی ما رنگ ها را تشخیص دهند ، ولی به خوبی متوجه حرکت اجسام می شوند . برای انجام تست قدرت بینایی یک تکه کاغذ ( یا هر جسم سبک دیگری ) را بردارید و جلو سگ روی زمین بیاندازید . اگر سگ کاغذ را ببنید به نوعی واکنش نشان می دهد ( برای مثال عقب می پرد یا به آن پارس می کند ) ولی اگر متوجه آن نشد ممکن است دارای مشکلات بینایی باشد .
برای انجام این تست راه دیگری نیز وجود دارد و این راه این است که یک جسم را جلو چشمان سگ به جهات مختلف تکان دهید و در صورتی که او با نگاهش جسم را دنبال کرد سالم است .
با یاد داشته باشید هنگام انجام این تست از جسمی استفاده کنید که صدایی نداشته باشد زیرا ممکن است سگ بدون اینکه آن را ببیند از طریق صدایش واکنش نشان دهد . به همین دلیل برای این آزمایش یک تکه کاغذ یا پر از همه چیز بهتر است .

تست قدرت بینایی حرفه ای

در صورتی که تست خانگی را انجام داده اید و فکر می کنید سگتان دارای مشکلات چشمی است باید نظریه خود را با دامپزشک در میان بگذارید تا او با انجام تست های حرفه ای نظریه شما را تائید و یا رد کند .
شما می تواند پت خود را برای معاینه به نزد دامپزشک و یا چشم پزشکی ببرید که برای حیوانات نیز فعالیت می کند .
دامپزشک یا چشم پزشک تست هایی را انجام می دهند تا بدانند آیا پت شما میتواند ببیند یا خیر . همچنین علت بروز این حالت را نیز به شما خواهد گفت .

مشکلات بینایی در سگها

شایع ترین مشکلات بینایی در سگها اینها هستند :

- آب مروارید
- آسیب به قرنیه
- عفونت و ورم ملتحمه
- وجود تومور بر روی پلک ( که موجب بسته شدن چشم می شود )

نابینایی در دو نوع موروثی و و اکتسابی وجود دارد و گاهی اوقات می توان آن را درمان کرد .

ترجمه : پندار مهاجری