مار ماهی افریقایی:

نام:مار ماهی افریقایی اسپرینی_African Spiny Eel_Ocellated Spiny Eel

نام علمي : Mastacembelus vanderwaali

خانواده : Mastacembelidae

زادگاه: افریقا_زامبیزی

حد اكثر اندازه :در طبيعت تا 30 سانتي متر رشد مي كند اما در آكواريوم بيش از 15 سانتي متر رشد نمي كند .

سایز تانک : 170 لینر

شرايط آب : ph مناسب 7.4 تا 8.4/ dgh مناسب 6 تا 25 / دماي مناسب 22 تا 28 درجه سانتي گراد .

خلق وخو : آنها اغلب خجالتي و صلحجو هستند ، اما گاهي اوقات ماهي هاي كوچك رامي خورند .

تغذيه :انواع كرم هاي سفيد ، كرم خاكي ، كرمهاي خوني و آرتيميا .

سطح شنا :اكثر اوقات نقاط پايين مخزن

جنسيت : قابل تشخيص نيست .

توليد مثل :تخم گزار روي برگ گياهان ، تا به حال تكثير آنها در آكواريوم گزارش نشده است .