بازگرداندن اشیا توسط طوطی:
شما به 3 ترفند پایه یعنی چرخش ، دست تکان دادن و دست دادن مسلط شده اید . همانطور که در زمان شروع ترفندها توضیح داده شد ، شما از یک کلمه ی اتصال دهنده استفاده می کنید ( من کلمه " خوبه " را بکار می برم ) و غذایی را که به عنوان جایزه انتخاب کرده اید .شما هم اکنون برای رفتن به مرحله بعدی آماده هستید ." بازگرداندن اشیا " احتمالا مهمترین حرکتی است که می توانید به طوطی خود آموزش دهید . این حرکت برای بسیاری( شاید 70 درصد) از ترفندهایی که می خواهید در آینده به او آموزش دهید حرکت پایه محسوب می شود . ترفندهایی نظیر : قرار دادن توپ در سبد ( بازی بسکتبال ) ، چیدن حلقه ها روی میله ی چوبی ، انداختن سکه در قلک ، قرار دادن اشکال بر روی قالب پازل ( چیدن پازل ) ، چیدن فنجانها بر روی هم ، هل دادن یا کشیدن یک شی ، چرخاندن دسته و خیلی از ترفندهای دیگر . از آنجایی که این ترفند بسیار مهم است، برای آموزش به زمان بیشتری نیاز داشته و مفهوم بازگرداندن باید کاملا به طوطی آموزش داده شود . عجله نکنید و هر ترفند را جداگانه به او آموزش دهید . طوطی شما قطعا می تواند این ترفند را انجام دهد ، فقط باید مفهموم بازگرداندن را به او بیاموزید که آوردن هر شی ای است که شما به آن اشاره کرده اید . هنگامی که این ترفند به درستی انجام شد ، می توانید همه ترفندهای بعدی را سریعتر و آسانتر پشت سر بگذارید .


با این تصور که طوطی شما باید شی تعیین شده را بلند کرده و آن را برای شما بیاورد تمرین را آغاز می کنیم . من با یک شی ساده مثل بلوک پلاستیکی ( خانه سازی ) شروع میکنم . شی انتخابی باید متناسب با اندازه طوطی باشد و او بتواند براحتی آن را بلند کند . شما نباید اجازه دهید که طوطی با هر شی ای که برای آموزش استفاده می کنید بازی کرده و یا آن را بجود . من در این مرحله برای اینکه طوطی وسوسه نشود از اشیای چوبی استفاده نمی کنم . طوطی می تواند به راحتی اشیا و چیزهای چوبی را گاز بگیرد .به یاد داشته باشید که در این مرحله همه چیز تقویت مثبت محسوب می شود بنابراین شما نمی خواهید که مجبور شوید شی را از طوطی دور کرده و بگویید " نه " و یا اگر شروع به جویدن آن شی کرد مضطرب شوید .برای شروع از اشیای پلاستیکی استفاده کنید . باز هم به همین دلیل ، شما نباید از اسباب بازی طوطی برای آموزش این ترفند استفاده کنید . این یک آموزش جدی است و شما می خواهید که طوطی آن را جدی بگیرد .شی انتخابی را بر روی میز آموزشی خود قرار دهید . یک دانه یا غذایی که تصمیم دارید به عنوان جایزه از آن استفاده کنید را در کنار یا بر روی شی قرار داده و اجازه دهید که طوطی هنگامی که اینکار را انجام می دهید شما را مشاهده کند . معمولا طوطی مستقیما به سمت دانه حرکت می کند. او را تشویق کرده و تمرین را بار دیگر تکرار کنید .اینبار دانه را در سمت دیگری از شی قرار دهید تا طوطی به دنبال آن بگردد . وقتی طوطی به راحتی دانه را پیدا کند ، برای دریافت دانه بعدی منتظر می ماند .دانه را زیر شی پنهان کنید . طوطی مجبور خواهد شد که برای یافتن دانه آن شی را جابجا کند . شما فقط باید هر مرحله را چندین بار انجام دهید .طوطی شما به سرعت این ترفند را درک خواهد کرد .نشانه کلامی برای این حرکت رشته ای طولانی از کلمات است " اونو برام بیار " .من این فرمان طولانی کلامی را دوست دارم چون آهنگ و صوت خاصی دارد و احتمالا چیزی نیست که شما قبلا به طوطی خود گفته باشید . طوطی شما بین این کلمات و آوردن آن شی برای شما، پیوند برقرار کرده و همیشه بعد از شنیدن این فرمان به دنبال چیزی است که باید برای شما بیاورد. نشانه ی دیداری این است که شما کف دست خود را به حالت درخواست چیزی، بر روی میز قرار دهید . این یکی از زمانهایی است که شما از یک فرمان و یک نشانه در کنار هم برای آموزش استفاده می کنید و به احتمال زیاد شما همیشه این دو را با یکدیگر بکار می برید . در حالی که اکثر اوقات نیاز دارید که فقط یکی از این دو را استفاده کنید که معمولا آن ،نشانه های دیداری خواهد بود . همانطور که می دانید پرندگان تصویرگرا هستند یعنی بهترین روش یادگیری آنها تصویرسازی است .

در مرحله بعد این تمرین را تکرار کرده اما دانه را زیر شی قرار ندهید . در عوض کف دست خود را روی میز قرار داده و به طوطی بگویید " اونو برام بیار " .طوطی مثل قبل به سمت شی رفته و به دنبال دانه خواهد گشت . اگر که او دانه را پیدا نکند احتمالا سعی می کند برای یافتن آن ، شی را جابجا کند . فورا او را تشویق کرده و با دست دیگر خود به او یک دانه بدهید.

اینکار را بار دیگر انجام داده و جایزه دادن را چند ثانیه به تاخیر بیاندازید . معمولا طوطی در ناامیدی سعی خواهد کرد که شی را بلند کند .در این حالت فورا او را تشویق کرده و به او جایزه بدهید .به محض اینکه طوطی شی را بلند کرد دست خود را به سمت زیر شی حرکت دهید بنابراین شی بر روی کف دست شما خواهد افتاد .دلیل انجام این نشانه دیداری خاص این است که طوطی همیشه بین قرار گرفتن کف دست به صورت درخواست چیزی و آوردن اشیا به سمت شما پیوند برقرار می کند .طوطی متوجه خواهد شد که جایزه به طریقی با بلند کردن شی در ارتباط است پس اجازه دهید آن شی را بر روی کف دست شما بیاندازد . حالا به آرامی دست خود را کنار کشیده بطوریکه دقیقا زیر شی قرار نداشته باشد . طوطی خواهد فهمید که باید کمی گردن خود را کش دهد تا بتواند شی را بر روی دست شما قرار دهد .به یاد داشته باشید که برای هر پیشرفت کوچک طوطی خود باید او را بسیار تشویق کنید . بزودی شما باید دست خود را تا اندازه ای دور کنید که طوطی مجبور شود برای قرار دادن شی بر روی دست شما ، در حالی که شی را نگه داشته قدم بردارد . بعد از هربار بازگرداندن موفقیت آمیز، دست خود را دورتر قرار دهید . در نهایت طوطی مجبور خواهد شد برای رساندن شی به سمت دست شما حرکت کند .وقتی او اینکار را به درستی انجام داد او را بسیار تشویق کرده و به او جایزه بدهید .

از اولین شی تا زمانی استفاده کنید که طوطی شما بداند باید آن شی را برای شما بیاورد .سپس شی را تغییر دهید .در این مرحله از توپ یا هیچ شی گردی استفاده نکنید .توپ به آسانی و فقط با یک برخورد کوچک با قسمتی از دست شما منحرف شده و شما مجبور خواهید شد موقعیت خود را تغییر داده و توپ را بگیرید .توپ را برای زمانی نگه دارید که طوطی شما در انجام ترفند بازگرداندن اشیا قوی و ماهر شود .شی دیگری را انتخاب کنید.شما احتمالا مجبور خواهید شد با این شی مراحل را از ابتدا آغاز کنید اما خوهید دید که طوطی خیلی سریعتر از قبل منظور شما را درک کرده و بزودی آن شی را به دست شما خواهد رساند .سپس دوباره شروع کنید و با اشیای مختلف و جالب این تمرین را ادامه دهید .بزودی طوطی شما باید بدون درنگ هر شی ای که بر روی میز قرار میدهید را برای شما بیاورد .

اکنون باید ببینید که حرکت بازگرداندن اشیا در چه ترفندهایی کاربرد دارد.آیا می خواهید که طوطی شما توپ را در داخل سبد قرار دهد ؟ و یا شاید سکه را در داخل قلک بیاندازد ؟ یاد بگیرد که چگونه فنجانها را بر روی هم چیده و یا یک دانه را از زیر فنجان پیدا کند ؟ هنگامی که طوطی در حال یادگیری گذاشتن حلقه روی میله ی چوبی است ،چگونه به او رنگهای اصلی را آموزش دهید ؟ به این موارد فکر کرده و اشیای مورد نیاز برای این ترفندها را برای طوطی خود جمع آوری کنید تا برای انجام تمرین بازگرداندن اشیا از آن استفاده کنید .از حلقه هایی در اندازه و رنگهای مختلف ، سکه ها ، فنجانها و اشکال پازل متفاوت استفاده کنید و اگر طوطی شما به راحتی اشیا را در اختیار شما قرارمی دهد، در این زمان می توانید توپ ها را نیز به این ترفند اضافه کنید .با او بازی کنید.از اشیای متفاوتی استفاده کنید و از طوطی بخواهید آنها را برای شما بیاورد .به یاد داشته باشید که بعد از هربار بازگرداندن موفقیت آمیز اشیا ، باید با خوشحالی او را تشویق کرده و به او جایزه بدهید .فراموش نکنید که برای معرفی حلقه های کوچک پلاستیکی که معمولا در خیاطی ها و فرشگاههای صنعتی یافت می شوند می توانید آن را به انتهای یک رشته متصل کرده و برای کشیدن اسباب بازی ، زنگوله ها و علایم از آن استفاده کنید . آنها می توانند برای انجام ترفندهای بعدی بسیار سودمند باشند .

مترجم : Sepideh
گرداورنده : Honey