شاه کرکس(نام علمی: Sarcoramphus papa)، نام پرنده*ای جدید از خانواده کرکس*های بر جدید است.

منبع: ويكي پديا