سارگپه پرنده*ای شکاری است کوچک*تر از عقاب با جثه ای متوسط و توپر، سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت، بال*های پهن و دم کوتاه. رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد.
سارگپه قلمروطلب و اغلب تک*همسر است و معمولاً تا پایان عمر همسرش با او می*ماند. این ویژگی در پرنده*های شکاری ایران کم پیش می*آید.
سارگپه از راستهٔ شاهین*سانان (Falconiformes)، خانواده قوشیان (Accipitridae) است.


طبقه*بندی علمی فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: شاهین*سانان
خانواده: قوشیان
سرده: سارگپه ها
گونه: B. buteo
نام علمی Buteo buteo

منبع: ويكي پديا