سگی که مزار صاحبش را ترک نمی*کندسگ برزیلی که در تصویر می بینید و نزدیک مزار صاحبش نشسته است قلب میلیونها انسان در سراسر جهان و در اینترنت را تحت تاثیر قرار داده است. این سگ که نامش لئو است حاضر به ترک مزار صاحبش نیست. صاحب این سگ “ماریا سزاریو” است که هفته ی پیش در اثر حادیثه ای جان خود را از دست داد.
این عکس در پی چندین روز نشستن پیاپی این سگ در کنار مزار صاحبش گرفته شده که با اینکار وفاداری زیبایی را به نمایش گذاشته است.