با وجود تصور بسیاری از افراد در مورد خالی بودن سواحل شمال غرب روسیه از جذابیت های آبزی در عمق دریا،عکاس جسور روسی، توانسته تصاویر حیرت انگیزی از شیاطین زیبا و رنگین اعماق دریا تهیه کند.

الکساندر سمنوف، زیست شناس دریایی روسی، با صرف دو سال وقت در محیط زیست خشن ایستگاه زیستی دریای سفید، موفق به شکار این تصاویر بی نظیر شده است.

وی برای انجام این کار، یخ های دریای قطب شمال را ش**** و در آب منفی دو درجه آن شنا کرده است.

سمنوف تفاوت های قابل توجه این گونه ها را که نمونه تکامل یافته و جدا شده از دوستان خود در آب های گرمتر بودند، ثبت کرد.

به گفته این زیست شناس، جانوران دریایی این دریای سرد، هیچ شباهتی با دیگر موجودات دیده شده، ندارند.

در میان تصاویر گرفته شده، یک میگوی اسکلتی صورتی روشن، فرشته دریایی عجیب و همچنین یک پروانه دریایی شگفت انگیز وجود دارد که نوعی مار محسوب شده و با تنیدن تور به شکار موجودات ریز می پردازد.

دریای سفید، یکی از دورافتاده ترین و بکرترین مناطق روی زمین است. این دریا در شمال غربی اقیانوس اطلس واقع شده و به تازگی توسط غواص ها به دلیل آبهای شفاف آن که به آن ها اجازه می دهد تا 40 متری عمق دریا را ببینند، کشف شده* است.میگوی اسکلتی صورتی


کرم Ragworm


پروانه دریایی


فرشته دریایی: حلزون بی صدف دریایی


کرم های شنی


کرم تقسیمی Polychaetes


ساختار تغذیه ای بازوچه یک آب سان زی مرتبط با مرجانیان


پناهگاه سخت پوستان دورجورپا در میان ساختارهای تغذیه ای یک کلونی آب سان زی


آبی واقعی: یک گونه کرم تقسیم دریایی که بخش هایی از بدنش نوری آبی رنگ را ساطع می کند


جوجه تیغی دریایی: لیسه دریایی- یک نرم تن بدون پوسته دریایی

منبع:ایسنا