کتاب فوق حاصل جمع آوری دستورات غذایی وگان از سایت*ها و وبلاگ*های مختلف به زبان فارسی است.

سعی می*شود هر ماه کتاب ویرایش شده و دستورات غذایی جدید در آن قرار گیرد.

حجم: 3 مگابایت