چرا همسترها مدفوع خود را می خورند؟

باور کنیدیا نه ، یک دلیل خوب برای این رفتار غیر اشتهاآور وجود دارد .حیوان خانگی شما صرفا در حال تکمیل یک فرایند گوارشی طبیعی و خاصی است که به او اجازه می دهد مواد مغذی ای که از غذایش به او می رسد را به حداکثر برساند .این فرآیند اغلب مدفوع خواری نامیده می شود .یکبار کافی نیست :

حیوان خانگی شما یک گیاه خوار است به این معنی که مواد مغذی خود را از گیاهان دریافت می کند.غالبا مواد گیاهی از نظر هضم شدن متفاوت هستند .گیاهخواران باید با این امر سازگاری بیشتری داشته باشند .اولا آنها تعداد زیادی باکتری های خاص در دستگاه گوارش خود دارند .این باکتری ها می توانند مواد گیاهی را به مواد مغذی کوچکتری که برای حیوان قابل جذب باشد تجزیه کنند .دوما بسیاری از گیاهخواران دوبار غذای خود را می جوند :

• اولین بار ، زمانی که خورده می شود .
• دومین بار زمانی است که در مجرای گوارش در معرض باکتری ها قرار می گیرد .این جویدن دوم با تجزیه مواد گیاهی به بخش های کوچکتر ، مواد مغذی بیشتری آزاد می کند .

ما می دانیم که گاوها و گوسفندان ، نشخوار خود را می جوند .آنها پس از جویدن غذا، آن را می بلعند که این غذای بلعیده شده به بخش خاصی از معده که دارای باکتری های کمکی است منتقل می شوند .باکتری ها به هضم غذا کمک می کنند .بعد از مدتی این مواد غذایی به دهان بازگردانده می شود که به آن نشخوار می گویند . حیوانات نشخوار را می جوند و دوباره می بلعند .این غذا ها از طریق مجرای گوارشی به سمت قسمتی که مواد مغذی جذب می شود پیش میروند. فرایند گوارشی حیوان خانگی شما نیز به همین صورت است با این تفاوت که غذا یکبار به طور کامل از دستگاه گوارش او عبور می کند .سپس بار دیگر توسط حیوان خورده و جویده میشود .گوارش حیوان خانگی شما :

هربار که حیوان شما یک وعده غذایی اش را می خورد آن را جویده و سپس می بلعد.غذا از طریق مری به سمت معده و سپس به سمت روده کوچک حرکت می کند .روده کوچک بخشی از مجرای گوارشی است که بزگترین جذب کننده مواد مغذی موجود در غذاست .هر چند که در این نقطه مقدار کمی مواد مغذی از غذا آزاد می شود. غذا در روده کور پیش می رود، جایی که بیشتر باکتری های کمکی حضور دارند .باکتری ها مواد گیاهی را تجزیه کرده و مواد مغذی آزاد می کنند .مواد غذایی به همراه مواد مغذی آزاد شده به سمت روده بزرگ حرکت می کنند .متاسفانه روده بزرگ نمی تواند بسیاری از مواد مغذی را جذب کند. مدفوع هنوز مقدار قابل توجهی مواد مغذی دارد که برای بازیافت بیشتر این مواد از غذا ، حیوان مدفوع خود را می خورد و بار دیگر آن را می جود .سپس این مواد برای بار دوم به روده کوچک ، جایی که مواد مغذی می توانند جذب شوند ، وارد میشود .اهمیت مدفوع خواری :

غذاهای سالم وغنی از مواد مغذی و مکملها ، کلید سلامتی و شادابی حیوان خانگی شما هستند .بدون مدفوع خواری بسیاری از مواد مغذی موجود در غذای حیوان از دست خواهد رفت ، از میان روده بزرگ گذشته و به صورت مدفوع دفع می شود.بنابراین حیوان خود را از خوردن مدفوعش مضطرب و دلسرد نکنید .این قسمتی از فرآیند طبیعی گوارش آنهاست .این رفتار به ظاهر بی ذائقه یک اثر قطعی بر سلامت حیوان خانگی کوچک شما دارد .


منبع :http://www.drsfostersmith.com

ترجمه : سپیده