سلام پریا جون. عکس های قبلیه پسرت رو نمی شه دید. دوباره عکس های جدید می ذاری من هم ببینمش ؟؟؟ :smile (115):