هشدار محققان نسبت انقراض گونه لاک*پشت برکه ای ایران
همشهری: هرسال در آستانه آغاز سال نو علاوه بر وارد کردن انواع آبزیان چون ماهیان، اقدام به وارد کردن لاک پشت*های آکواریومی به کشور می*شود محققان نسبت به انقراض لاک پشت*های بومی که به دنبال این واردات صورت می*گیرد، هشدار دادند.
خبرگزاری مهر: امید مظفری، مدیر عامل موسسه خزنده شناسی پارس با اشاره به روند واردات برخی از گونه*های خزنده در روزهای پایانی سال به کشور، گفت: در آستانه آغاز سال جدید شاهد واردات برخی از گونه*های لاک پشت*ها در کشور هستیم که این امر موجب از بین رفتن گونه*های بومی کشور می*شود.
وی به توصیف گونه لاک پشت وارداتی پرداخت و یادآور شد: لاک پشت*های وارداتی از نوع لاک پشت*های برکه*ای و دارای جثه کوچک هستند. این گونه با عنوان لاک پشت*های «گوش قرمز» شناخته می*شوند.
این محقق خزنده شناس، ادامه داد: این گونه لاک پشت نیز اندکی از لاک پشت*های برکه*ای ایران بزرگ*تر و مهاجم*تر هستند که این امر سبب شده است که در هر زیستگاهی که رها شوند باعث از بین رفتن گونه*های بومی آن منطقه شوند.
مظفری نسبت به خطر افتادن لاک پشت*های بومی کشور هشدار داد و اظهار داشت: این لاک پشت*ها پس از مدتی بزرگ می*شوند و صاحبان این گونه پس از مدتی آنها را به زیستگاه*های لاک پشت*ها در مناطق مختلف ایران رها می*کنند که با تولید مثل سبب کاهش جمعیت گونه*های بومی کشور می*شوند.
مدیر عامل موسسه خزنده شناسی پارس با تاکید بر اینکه این گونه لاک پشت برکه*ای به صورت اسارت در استخرهای پرورش در کشورهای ******، چین و سنگاپور به منظور صادرات پرورش داده می*شوند، یادآور شد: در حال حاضر تهدیدی از این بابت متوجه گونه*های بومی کشور نیست اما با ادامه این روند در آینده شاهد انقراض گونه*های بومی می*شویم همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است.