محیط زیست > منابع طبیعی - اسد افلاکی: رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، از تخریب 120 هزار هکتار از عرصه های جنگلی شمال کشور خبر داد و افزود: این تخریب ها که ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی است طی 15 سال اخیر در مرزهای فوقانی رویشگاه های جنگلی گیلان، مازندران و گلستان اتفاق افتاده است.
دکتر حسین میرزایی ندوشن، در توضیح این خبر به همشهری گفت: این آمار نتیجه پژوهشی است که بنا به درخواست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، توسط محققان مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور به انجام رسیده است. براساس این پژوهش، علاوه بر تخریب 120 هزار هکتار از عرصه های جنگلی، حدود 200 هزار هکتار از جنگل های مازندران به جنگل های تنک تبدیل شده و وضعیت نامطلوبی دارند.
وی که درباره تنگناهای تحقیق و پژوهش در حوزه منابع طبیعی سخن می گفت، تصریح کرد: دستاوردها و نتایج این پژوهش، همراه با راهکارهای ترمیم و احیای جنگل های تخریب شده و در معرض خطر، برای اقدام در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است. به گفته وی، سایر رویشگاه های جنگلی نیز با خطرات جدی مواجهند.
محمد امینی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، نیز چندی پیش در گفت وگو با همشهری از تخریب روزانه 40 هکتار رویشگاه های جنگلی در شمال کشور خبر داده بود اما این آمار را معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگل ها و مراتع کشور با قاطعیت تکذیب کرد و آن را غیرمستند دانست؛ در عین حال به دلیل مجاب نشدن خبرنگاران، در همان نشست مقرر شد جلسه ای با حضور منتقدان و اصحاب رسانه برگزار شود؛ که با گذشت بیش از 7 ماه، هنوز برپایی آن محقق نشده است.
منبع : همشهری آنلاین