خلوت زیبای من و ماهی ها

این چند عکس مدتی پیش مربوط به اتاق خواب و مطالعه من بود. واقعا آرامش بخش بود ولی بعد از مدتی نسبت به صدای فیلتر حساس شدم و از روشن خاموش کردنش کلافه برای همین به جای دیگه ای منتقل کردم.