Wooly worm این پشه جزو پشه های زیر ابی بوده و به نوعی تقلیدی از برخی کرمها مانند کرمهای ابریشم و.... بوده این پشه رو در رنگهای مختلفی میسازند جالبه بدونید هم در دریاچه هاو هم در رودها بسیار خوب جواب میده
رنگ مشکی اون رو من زیاد استفاده کردم وهمیشه راضی بودم.

همونطور که میبینید این پشه بر روی قلاب پایه بلند ساخته میشه که معمولن از سایز ۶ نا ۱۰ ساخته میشه این پشه در زیر اب بسیار جذاب بوده که حتی ماهی های ۱۰ سانتی هم در رودخانه ی کرج از حمله به اون دریغ نکردند!!!
مشخصات : دم قرمز (از کاموا یا رشته های پر قرمز) بدن مشکی(از چینل یا نوعی کاموا که پرز زیادی داره) ریب(هکل گریزلی که بصورت پالمر دور چینل میتابونیم)