کشف غاری دیدنی در ویتنام
محیط زیست > زیست بوم - همشهری آنلاین:
زن و شوهر غارنورد، غاری بسیار تماشایی را در ویتنام کشف کرده اند.

دهه هاست که زمین شناسان، ویتنام را سرزمین برخی غارهای دیدنی و خاص دنیا می دانند که بسیاری از انها هنوز کشف نشده اند.
غار هانگ سون دوونگ غاری است که این دو غار نورد کشف کرده اند و احتمالا بزرگ ترین غار دنیا نیز هست.
این غار تماشایی آن قدر بزرگ است که گفته می شود یک بلوک از آسمان خراش های نیویورک را می شود در آن جا داد.
این غار در کوهستان آنامیته قراردارد. در این غار یک رودخانه و جنگل نیز هست و حتی پایان ابرهای انبوه آن مشخص نیست. این غار بخشی از شبکه غارهای نزدیک مرز لائوس است.


منبع : همشهری آنلاین