این برکه که در کنار دریاچه علی ساخته شده در جاده هراز بعد از پلور ونرسیده به روستای اب اسک بوده و شرایط ماهیگیری در اون بصورت بگیر ورها کن بوده
1 پرداخت مبلغ 7000 تومان برای صید نامحدود
2 پرداخت مبلغ 12000 تومان و بردن 4 قطعه ماهی در اوزان زیر 800 گرم.
البته شاید بزودی کل دریاچه رو به همین موضوع بگیر ورها کن اختصاص بدن!!! چون چندی پیش مسابقه ی ماهیگیری در این برکه برگزار شد که گویا به دید عده ای از مسئولان جالب بوده!!! دیگه خدا میدونه که چند وقته قراره این دریاچه دوباره بروی دوستان طبیعت و ماهیگیران ازاد بشه!!!