سلام خدمت دوستان گرامی
دیروز تو کامپیوتر یک فیلم از دیسکس هام پیدا کردم یه روز قبل از اینکه به تانک اصلی اضافه بشند و بعد از قرنطینه،یادش بخیر...