چگونه یه خرگوش را انتخاب کنیم ؟
وقتیکه میخواهی یک خرگوش را انتخاب کنید ،جستجو دنبال چیز های ساده میتواند کمک کند که حیوان جدید شما یک خرگوش سالم باشد .

سطح :اسان

زمان مورد نیاز :10 دقیقهنکاتی برای چگونه انتخاب کردن :1-به حالت کلی بدن نگاه کنید –خرگوش نباید به طور غیر معمولی چاق یا خیلی لاغر یا دارای پوستی ورم کرده باشد .
2-خز خرگوش باید مرتب و اراسته باشد و بدون لختی و زخم باشد . خاکی که در ان دستشویی کرده است را چک کنید این ممکن است نشان دهنده این باشد که اسهال دارد یا مشکلی وجود ندارد .3-به گوشهایش نگاه کنید ،انها باید صورتی باشند و قرمز بودن نشان دهنده بیماری است و برامدگی نداشته و صاف باشند . گوش هایی که از یک طرف اویخته یا چسبیده باشند نشان دهنده بیماری خرگوش است .

4- چشم ها باید براق و بدون ترشح باشند .خز دور چشم را بررسی کنید برای اینکه باید نشان دهنده رطوبت و اشک هستند .


5-بینی را چک کنید –بینی باید بدون ترشحات باشد .


6- سعی کنید که به دندان های هرگوش نگاه کنید ،انها نباید بسیار بلند و دارای رشد بی رویه باشند و باید رشد متعادلی داشته باشند .همچین چک کنید که خز زیر چانه خیس است یا نه .7-دم خرگوش را ارام نگه دارید ،او باید دردی حس نکند و اگه تکان خورد یا جیغ زد نشانه درد است و این خرگوش بیمار می باشد .8-ناحیه حرکت خرگوش را نگاه کنید –این باید بدون لنگ زدن ،سختی و بی میلی باشد .9- به محیط اطراف خرگوش نگاه کنید –خرگوش باید تمیز باشد و در محیط بدون ازدحام نگهداری شود – اینها باعث کاهش استرس و ناخوشی میشود .10-نگاه کنید که واکنش خرگوش در برابر مردم چگونه است – چیز معمولی در هنگام بلند کردن خرگوشنسبتا باید ارام و دستی باشد .چند نکته :


1-اگرچه بچه خر گوش ها بامزه هستند ،خرگوش ها بالغ بسیار زیاد یافت شده و خرگوش های بالغ نیاز بیشتری به خانه دارند ،پس بنابراین در ملاقاب با یک کسی که خرگوش را بد نگه میدارد خرگوش را ازاد کرده و به خوبی از او نگهداری کنید .

2-اگر از یک پرورش دهنده یا رام کنند حیو.انات خرگوش را میخرید با مراجعه به دامپزشکی از سلامتش مطمئن شوید
مترجم:پارنیا .خ
ehow