جی بی ال اکتول کریستال - JBL Ektol cristal
ضد انگل و عفونت قارچی
غشاء مخاطی ماهی بیمار را فعال و بازیابی میکند.
این دارو نقطه اسیب دیده در غشاء پوستی ماهی را درمان میکند و برای نابودی نهایی میکروب باید از داروها یی مانند JBL Punktol یا JBL Fungol استفاده کرد.
دوزمصرفی
استفاده از یک قاشق چائی خوری، سرشار از Ektolcristal برای پنجاه لیتر آب آکواریوم. سه بار در فواصل 24 ساعت باید تکرار شود.
حذف هر کربن فیلتر و رزین های ترکیبی از سیستم فیلتر.
توجه داشته باشید
حدود 50 ذرصد آب آکواریوم باید قبل از استفاده از cristal Ektol تغییر دهید.
مواد اولیه
100g. enthalten: Natriumchlorid 91,4 g, p-Toluolsolfonchloramid-Na 4,8, Natriumcarbonat 3,0 g, Natriumtetraborat 0,3 g, Titriplex III 0,3 g, Kaliumchlorat 0,2 g

دور از دسترس اطفال باشد

این دارو مصرف انسانی ندارد.
بعد از تاریخ انقضای استفاده نکنید!