چگونه مرغ عشق را اجتماعی کنیم :
مرغ عشق ها کوچکترین عضو در خانواده طوطی سانان می باشند . انها بسیار بامزه هستندد و شبیه طوطی ها هستند ،اما انها را به عنوان حیوانات خانگی کوچک گه داری میکنند .همانطور که نامشان نمایان میکند انها حیوانات بسیار اجتماعی هستند و نیاز به توجه زیاد و مراقبت دارند .سختی: متعادل(متوسط)

دستور:
مرحله 1:
هنگامی که شما میخواهید مرغ عشق شما را دوست داشته باشد و باش ما باشد فقط باید 1 تهیه بکنید تا فقط به شما علاقه مند گردد.بیشتر مردم فکر میکنند که بهتر است مرغ عشق را جفتی نگه داری کنند ،اما اینکار باعث میشود انها با یکدیگر تعهد بسته و دوست شوند و به شما کاری نداشته باشند .

مرحله 2:
تنها زمانی که شما هیچ وقتی در روز ندارید که برای مرغ عشقتان صرف کنید برایش جفت بخرید .مرغ عشق ها نیاز به همدم و توجه دارند و شما باید نیاز انها را برطرف کنید . اگر شما نمیتوانید این نیاز مرغ عشق را برطرف کنید باید یک مرغ عشق دیگر به عنوان همیار تهیه کنید . اگر شما دو مرغ عشق نگه داری میکنید انها را در دو قفس جداگانه کنارهم قرار بدهید . اگر در یک قفس تعداد زیادی مرغ عشق نگه داری شود یا بیش از 2 تا ممکن است دعوا شده و همدیگر را بکشند .
مرحله3:
مرغ عشقتان را با نگهداری درست روزانه دستی بکنید . او را هر روز از قفس بیرون اوردهخ و بر روی انگشت خود قرار بدهید . تماس فیزیکی با مرغ عشق قسمت اعظمی از زندگی او را تشکیل میدهد و او نیاز دارد هر روز با شما تماس داشته باشد و شما لمسش کنید .مرحله 4:
با مرغ عشق خود صحبت بکنید . قفس را در اتاقی که بیشتر زندگی خود و وقت خود را در ان میگذارانید قرار بدهید . فقط وقت هایی که او را از قفس بیرون میاورید با او صحبت نکنید .بلکه هر وقتی از روز که شما وقت صحبت دارید استفاده کرده و با مرغ عشق خود صحبت بکنید .مرحله 5:مرغ عشق خود ر ا برای زندگی نگهداری بکنید . مرغ عشق ها تعهدی سخت و سفت با صاحباشان می بندند پس مهم است که شما در تمام طول زندگی از انها مراقبت کرده و انها را تنها نگذارید و برنامه تان برای تمام طول مدت زندگی این حیوانات زیبا باشد . اغلبا پس از جدا شدن از صاحب مرغ عشق ها خواهند مرد و طول عمر متوسط یک مرغ عشق بین 15 تا 20 سال است .
موفق باشید


مترجم :پارنیا.خ


http://www.ehow.com/how_2213272_keep-lovebird-sociable.html


پایان