چگونه مرغ عشق را اهلی بکنیم :


اگر شما تصمیم گرفته اید مرغ عشق را به عنوان یک حیوان دست اموز 0پت 9 نگه داری بکنید احتیاج دارید تا او را با چند روش دستی و اهلی بکنید . امکان دارد مدت زمان زیادی برای اهلی شدن نیاز داشته باشند چون انها حیوانات بسیار بسیار باهوشی هستند و بیشتر از سگ و گربه به انسان ها بی اعتماد می باشند .اما شما در مدت زمان کمی خواهید فهمید که مرغ عشق ها حیوانات اهلی بسیار مناسب و خوبی هستند و خواهند بود .


سختی:متوسط (متعادل)


دستور


مرحله 1:


به نرمی با مرغ عشق خود صحبت بکنید . به انها به ارامی نزدیک بشوید . مرغ عشق ها دوست دارند برای محافظه شدن در قفس خود باشند پس بهتر است به سرعت دست خود را برای گرفتن در قفس نکنید .،انگونه که پرنده دوست دارد شما باید شروع بکنید .

مرحله 2:


شما از چوب های استفاده بکنید و مرغ عشق خود را تشویق کنید که روی اون گام بردارد و بر روی ان بیاید هر جچه قدر چوب راحتر باشد بهتر و ماثر تر خواهد بود .اول مرغ عشق بر روی ان و سپس بر روی انگشت شما خواهد امد پس کمی صبر به خرج دهید .


مرحله 3:هنگامی کهش ما دارید تلویزیون نگاه میکنید یا به کارخهای متفرقه غیر ضروری مشغول هستید مرغ عشق را از قفس بیرون بیاورید . اجازه بدهید پرنده بر روی دوش شما به ارامی بنشیند .با ان هنگامی که میخواهید کار را شروع کنید صحبت کنید و در مورد کار توضیح بهدید به زودی پرنده زیبایتان به کار شما کنجکاو خواهد شد .
مرحله 4:
شمکا باید برای دستی شدن مرغ عشق زمان زیادی را صرف بکنید . برای اعتماد مرغ عشق به شما مدت زمان طولانی نیاز است و پس از اینکه مرغ عشق به شما اعتماد کرد سریعا رام و دست امروز خواهد شد .


فنون و خطرها :


*

به مرغ عشق های جوان انعام بدهید . ممکن است مرغ عشق های سن بالا خیلی دیرتر دستی شوند و اهلی کردنشان بسیار مشکل باشد .


**

پرنده وقتی که پر پروازش در می اید علاقه به پرواز و گشتن دارد شما سعی کنید پرواز او را محدود به منطقه ای که هستید بکنید .


***

به تدریج نقاطی را که مرغ عشق حق پرواز در ان را دارد زیاد کنید ولی ابتدا اجازه بدهید به اولین محیط عادت بکند .


****

همیشه برای رفتار درست و مثبتی که مرغ عشقتان میکند پاداش در نظر بگیرید .


موفق باشید


مترجم:پارنیا.خ


پایان