همانطور که در مطالب قبل نیز گفته شده میوه درخت کاج گزینه مناسبی برای سرگرم
کردن طوطی می باشد . طوطی ها را می توان با قطعات صاف چوب ، کاغذ تمیز لوله
شده ، ساقه نیشکر و هر نوع چیز خوراکی یا غیر خوراکی غیر سمی که برای جویدن
مورد علاقه طوطی هایی مثل آمازون و کاسکو و ... باشد سرگرم کرد . حتی با یک کارت
کوچک که شماره و آدرس مغازه ها و فروشگاه ها می باشد می توان طوطی را سرگرم
کرد . اما بهترین نوع جویدنی که ارزش غذایی بسیار بالایی برای طوطی دارد ،* یک هویج
باریک یا یک برش طولی از یک هویج است . هویج منبع سرشاری از ماده ای بنام
بتاکاروتن است که این ماده در بدن طوطی به ویتامین آ تبدیل می شود . و اما می توانید
در ادامه مطلب فواید این ویتامین را دنبال کنید .
ویتامین آ یکی از مهمترین و ارزشمندترین ویتامین ها برای طوطی و دیگر پرندگان و
حیوانات و انسان است که کمبود آن در بدن موجب بروز نشانه های بیماری های مختلف
می شود . کمبود ویتامین آ در بدن ،* مهمترین اثرش را روی چشم می گذارد که ابتدا با
کدر شدن قرنیه چشم و سپس با خشکی آن مشخص مس شود و اگر همچنان در
معرض کمبود ویتامین آ باشد ، کوری کامل به طور قطع عارض می شود . بنابراین هم به
طوطی خودتان هویج تغذیه کنید و هم در تغذیه خودتان از هویج غافل نشوید .