تکثیر و پرورش جربیل ها :

تکثیر و پرورش حربیل ها یکی از چیز هایی ا ست که مردم از انجام انها نهایت لذت را میبرند و علاقه خاصی به ان دارند .پرورش جربیل ها یک تجارت خوب برای در اوردن و بدست اوردن پول نیست در صورتی که شما به جربیل خود علاقه مند باشید ،احتمالا شما زمان زیادی را برای تپثیر و پروش جربیل و لذت بردن از تمامی لحظات ان خواهید داشت.سختی:نسبتا اساندستور :

مرحله 1:
اگر شما تا به حال هیچ جربیلی نداشته اید و تا به حال تکثیر نکرده اید فقط 1 جفت جربیل تهیه فرماییدگاها شما میتوئانید جفت هایی که قبلا با هم زندگی کرده و تولید مثل کرده اند را بخرید .
اما اگر شما مجبور به جدا کردن دو جربیل باشید باید از روش جدا سازی توسط یک صفحه استفاده فرمایید .مرحله 2:

منظور از استفاده از روش جدا سازی توسط یک صفحه این است که شما در قفس یک پارتیشن یا صفحه پلاستیکی قرار بدهید .در قفس و قسمت هر جربیل یک ظرف اب و ظرف غذا قرار بدهید . بعد از گذشتن یک هفته انها را در کنار هم قرار بدهید و نگاه کنید تا مطمئن شوید که با هم دعوا نمیکنند .اگر با هم دعوا کردن اول انها را جدا کرده سپس در قسمت خود قرار داده و یک هفته دیگر جدا نگه داری بکنید . جربیل ها باید در کمتر از 3 هفته با هم رفتار دوستانه ای پیدا بکنند ،اگر این اتفاق قبل سه هفته نیافتاد مطمئن شوید که جربیل های شما با عهم جفت نخواهند شد و باید به فکر تهیه یک جفت جربیل دیگر بیافتید .مرحله 3:برای تهیه جربیل دستیار مدتی صبر کنید . جربیل های مکاده هر 5 روز یکبار اماده حفت گیری و حفت خوردن میشوند و نیاز نر شما را برطرف خواهند کرد .بارداری جربیل 18 روز است و بعد 18 روز که در شکم ماده تغییراتی ایجاد شد بچه ها چشم به جهان خواهد گشود و شما باید دنبال یک دستیار بگردید .
مرحله 4:

بعد 25 تا 27 روز پس از جفت گیری شما باید برای خود دستیار پیدا کنید . بعد از 7 تا 9 روز شما تغییرات اولیه را در شکم ماده خود خواهید فهمید .


پس از اینکه بچه ها ببه دنیا امدند شما باید همستر نر را از همستر ماده و بچه ها جدا کنید . این به او برای کنار امدن در خانواده جدید کمک خواهد کرد .

مرحله 5 :

بهتر است هنگامی که بچه ها مو در می اورند انها را بر دارید . بعد از این زمان ،شما باید گه گاهی با انها باازی کرده و برایشان وقت بازی در نظر بگیرید تا به انسان ها تماس داشته باشند .


حال انها امدگی رفتن به خانه جدید خود با صاحب جدید را داراند و انقدر رشد کرده اند که بتوانند بدون مادر خود به زندگی ادامه داده و خانواده جدید خود را پذیرا باشند .


مرحله 6:هنگامی که بچه ها به سن 8 هفته گی میرسند انها را از مادر مهربان خود که در این مدت به خوبی از فرزندان خود مراقبت کرده جدا کنید .بچه ها از سن 10 هفته گی اماده جفت گیری می باشند ، انها را به هیچ وجه9 با پدر و مادر خود جفت نکنید این کار بسیار بسیار اشتباه و غیر قابل تحمل می باشد !!فنون و هشدار ها :

*قیمت مادری که بچه جربیل ها خود را میخورد و بچه خواری میکند بسیار پایین و تعداد این مادر ها بسیار کم خواهد بود . هر وقت شما همچین رفتاری از مادر بچه ها دیدید ، بچه ها را سریعا از قفس بیرون اورده و جدا فرمایید .
**قفس را تا قبل از یک هفته گی تمیز نفرمایید . اگر حس میکنید قفس بو خواهد گرفت در روزهای اخر بارداری ماده قفس را کاملا تمیز و پاکیزه کنید تا از این بو ناراحت نشوید .
موفق باشید

مترجم:پارنیا.خ

ehow

پایان