بسیاری از گونه های طوطی سانان توانایی تقلید صداهای انسان و سایر صداها را دارند. رمز آموزش سوت زدن به طوطی تکرار است ولی به یاد داشته باشین سوت زدن برای طوطی کار راحتیست بنابراین قبل از آموزش باید بدانید اگر طوطی شما جر بهترین سخنگوها نیست به سوت زدن تمایل بیشتری خواهد داشت ولی این امر در طوطی هایی که بهترین سخنگو هستن زیاد صادق نیست.1- اگر طوطی اهلی نیست و نمی توانید بیرون بیارینش قفس را از اسباب بازی یا وسایلی که تمرکزش را بهم می زند خالی کنید و اگر طوطی اهلی است از قفس بیرون آورده و به اتاق آرام و بی سر و صدایی ببرینش.

2- سوتی را که می خواهین پرنده یاد بگیرد تکرار کنید سوتی را انتخاب کنید که خودتون کاملا بر آن تسلط دارین و هر بار با یک تن متفاوت نمی زنین چون باعث گیج شدن طوطی می شوین.

3- به واکنشی که طوطی انجام می دهد توجه کنید این واکنش ها می تواند پایین آوردن سر پف کردن پرهای گردن و یا باز و بسته کردن نوک باشد.


4-یکبار سوت بزنید و بعد فرصت بدین تا طوطی تکرار کند و دوباره سوت بزنید اگر سعی در سوت زدن کرد با الفاظ تشویقی تشویقش کنید مثلا آفرین پسر خوب و تن صدایتان خوشحال و ملایم باشد.

5-تکرار تمرین سوت زدن باید 2 بار در روز باشد تا طوطی بتواند سوت شما را تقلید کند.


ترجمه:شهرزاد