نگهداری بر خی طوطی ها مانند آمازون سر زرد نر و یا کاکاتو گوفین به علت رفتاری هورمونی شدید بعنوان پرنده خانگی توصیه نمی شود ولی به هر حال تغییرات هورمونی مسئله ایست که همه افرادی که از طوطی ها نگهداری می کنند کم و بیش آن را تجربه خواهند کرد.

محیط زندگی پرنده در فعال شدن هورمون ها تاثیر به سزایی دارد و این شما هستین که باید در کنترل کردن شرایط محیطی بکوشین.


شما نمی توانید جلو تغییر فصل ها را بگیرین یا آناتومی بدن پرنده و هورمونهایش را تغییر دهین ولی کارهای زیادی است که با انجام آن از رفتاری خشونت آمیز و بی قراری طوطی در اثر عدم تعادل هورمونی و تمایل به جفت گیری با آن روبرو می شوین.


کنترل کردن شرایط هورمونی پرنده فقط برای داشتن طوطی خوشحال نیست بلکه به سلامت جسمب طوطی نیز کمک می کند.


روش ها :


1- ساعات تاریکی برای خواب طوطی را افزایش دهین پرندگان بطور نرمال باید 10-12 ساعت تاریکی و خواب داشته باشن با شروع فصل های جفت گیری ساعات تاریکی و خواب را به 11-13 ساعت افزایش دهین.


نور در تغییرات هورمونی پرنده نقش بسیار پر رنگی دارد بطوریکه با 2-3 روز زیاد کردن تاریکی شاهد تغییر رفتار در طوطی خواهید بود چناچه امکان تغییر ساعات خواب و زیاد کردن تاریکی را نداشته باشین برای کنترل رفتار هورمونی پرنده با مشکلات زیادی روبرو خواهین بود.


این مرحله یعنی زیاد کردن ساعات تاریکی و خواب اولین و مهمترین قدم می باشد.2- عمل دیگر باید پرنده را در رژیم غذایی بگذارین دادن غذای پر کالری و چرب در بی قراری هورمونی پرنده تاثیر دارد برای تغییر رژیم غذای با دامپزشک خود مشورت داشته باشین و سوال کنید چه مقدار کاهش وزن برای پرنده بی خطر خواهد بود. تغییر رژیم غذایی را بدون مشورت دامپزشک انجام ندهید.


3- بگذارین طوطی برای غذاهای چربی مانند تخمه و آجیل ها کاری انجام داده باشد و تنها بعنوان جایزه از آن ها استفاده کنید. دادن آزادانه تخمه و آجیل در این دوران بسیار اشتباه است.4- از سایر اعضای خانواده بخواهین در طی این مدت رفتار خوبی با طوطی داشته باشن درست است که شما برای طوطی تک و خاص هستین ولی وارد جمع کردن طوطی در این دوره برای روحیه طوطی بسیار مفید است.


5- همه وسایلی که شبیه لانه هستن را جمع کنید در این دوره طوطی همه جای خانه دنبال لانه می گردد اگر دیدن در حال خراشیدن و کندن زمین و یا کز کردن گوشه مبل ها گوشه خانه و یا زیر فرش می باشد به پارک بازی یا قفس منتقلش کنید.6- موادی که برای لانه سازی به درد طوطی می خورد مانند روزنامه , کاغذ و یا خورده چوب ها را جمع کنید در این مدت باید در ساخت اسباب بازی فعالتر باشد و کاغذ را از اسباب بازیها فعلا حذف کنید.


7- نوازش سر و بدن طوطی را محدود کنید در این دوره نوازش سر طوطی و بدن و دمش برای او شما را به حالت جفتش در می آورد و مسلما شما نمی توانید جفت طوطی خود باشین زمانیکه طوطی را زیاد نوازش می کنید طوطی شما را جفت خود فرض می کند و با نزدیک شدن سایر افراد حالت حمله می گیرد تا از جفتش یعنی شما محافظت کند.8- اگر در زمان خواب طوطی قفس جداگانه ای داشته باشد خیلی بهتر است قفس روزانه و قفس شبانه طوطی را برای دور ماند از عادات جنگل و وارد حال و هوای جفت گیری شدن کمک می کند. بهتر است قفس روزانه بزرگ بوده و قفس شب کوچک و تنها مکانی برای خواب باشد.


9- غذاهای گرم و خمیر مایه به طوطی ندهید چون این کار جفت طوطی است که به طوطی که عشق حقیقی به او دارد می دهد.


ترجمه:شهرزاد
www.ehow.com