سگ فراعنه , حیوانی قدیمی است که اصلیت آن به سرزمین مصر باستان و دره نیل باز می گردد.


مشخصات ظاهری:

از لحاظ ظاهری دارای بدنی موزون و خوش فرم است پاهایی بلند داشته و از سرعت زیادی برخوردار می باشد. متوسط قد حیوان 56 سانتیمتر و وزنی بین 20 تا 25 کیلوگرم دارد.

موهای کوتاه و صافش او را در برابر سرما مصون نگاه نداشته و از این رو نسبت به کاهش دما حساس است. رنگ موها قهوه ای تا بلوطی است که در ناحیه سینه و دست ها و پاها روشن تر می شود.

گوش ها بلند و کشیده و رو به بالا بوده و چشم هایی بسیار نافذ دارد.خصوصیات اخلاقی:حیوانی جذاب , مهربان و چالاک بوده همچون سایر تازی ها از توانایی زیادی در زمینه شکار برخوردار است.