اعلام آمادگي روسيه براي تبادل ببرها با قزاقستان و ايران
ايرن: نخست وزير روسيه اعلام کرد: مسکو آماده است که در خصوص تبادل ببرها با قزاقستان و ايران همکاري کند. اين مسئله مي تواند آغازي براي بقاي نسل اين حيوانات وحشي در اين کشورها باشد.

به گزارش (ايسنا)، ولاديمير پوتين طي کنفرانسي مطبوعاتي که با حضور شرکت کنندگان همايش بين المللي مسائل مربوط به حفظ نسل ببرها در سنت پتربورگ برگزار شد، اعلام کرد: "انتقال ببرهاي وحشي از روسيه به خارج از کشور مي تواند آغازي براي احياي نسل اين حيوانات وحشي در کشورهايي مانند قزاقستان و ايران باشد که متاسفانه نسل آنها منقرض شده است.
يک قرن قبل حدود يکصد هزار ببر به طور آزاد در مناطق مختلف جهان زندگي مي کردند، ولي اکنون تنها سه هزار ببر در زيستگاه هاي طبيعي خود زندگي مي کنند. تعداد ببرها در طي ده سال گذشته چهل درصد کاهش يافته است.
ببر بالي آخرين بار در دهه 1930 ديده شد و در دهه 1970 ببرهاي جاوه و حوزه درياي خزر (ببر مازندران) رسما نسل منقرض شده، اعلام شدند. نسل ببر جنوب چين نيز ممکن است از بين رفته باشد، چون که حدود چهل سال است که مشاهده نشده است.
استفاده از اعضاي مختلف بدن ببر براي ساختن داروهاي سنتي و از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي اين حيوان از جمله دلايل عمده اين کاهش است.
صندوق حيات وحش، هشدار داده است که بدون اتخاذ تدابير لازم ممکن است نسل بعضي از گونه *هاي اين حيوان تا بيست سال ديگر به کلي منقرض شود. از جمله اين تدابير مبارزه با کشتن غيرقانوني ببرها و قاچاق آنها و نيز آگاه کردن مردم از اهميت وجود ببرها و همچنيت همکاري کشورهاي مختلف براي نجات اين حيوان است.
نمايندگان 13 کشور جهان ازجمله ايران در اجلاس «حمايت از ببرها در کره زمين » که در سن پترزبورگ برگزار شد، موافقت کردند اقداماتي به عمل آورند که بر اساس آنها ممکن است بتوان در طي دوازده سال آينده تعداد ببرهاي جهان را دو برابر کرد.منبع: iren.ir