بز چيني مادر توله ببرها شد
ايرن: رسانه هاي دولتي چين از نگهداري دو توله ببر توسط يک بز خبر دادند.

به گزارش (ايسنا)، در گزارش رسانه هاي دولتي چين آمده است که اين دو توله ببر سيبريايي در باغ وحش «جيو فنگ» نگهداري مي شوند.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش شين هوا، مادر اين توله ها به دليل يک بيماري تلف شده و اين دو توله از شير بز تغذيه مي کنند
.
فایل پیوست 1196
فایل پیوست 1197


منبع: iren.ir