سری اولتغیذه فنچ کار سختی نیست فنچ ها با استفاده از برنامه غذایی دانه های قناری می توانند زنده بمانند ولی رژیم غذایی بر مبنای دان ها مثل ارزان , کتان و ... زمینه برای بیمار شدن و جفت گیری های ناموفق مستعد می کند.

برای برخورداری از سلامت و بالانس بودن رژیم غذایی باید رژیم شامل غذاهای خشک که همان دانه ها و همچنین سبزیجات باشد. استفاده از غذاهای تجاری آماده در صورتیکه ترکیب کاملی از میوه های خشک , سبزیجات خشک و .. باشد خوب است ولی معمولا این بسته های غذایی کمبود های زیادی دارن و کامل نیستن.


برای تامین کلسیم:


همه پرندگان در اسارت باید سنگ مینرال یا همان کف دریا در اختیار داشته باشن این سنگ شامل کلسیم می باشد.زمانیکه قصد پرورش فنچ هایتان را دارین قبل از هر چیز سنگ مینرال را تهیه کنید.


همچنین می توانید یک ظرف پر از پوسته تخم مرغ پخته شده را در اختیار پرنده بگذارید این ظرف پوسته تخم مرغ نیز همان کار سنگ مینرال را می کند پس اگر پوست تخم مرغ دارین احتیاجی به سنگ مینرال نیست.


به هر حال برای جذب شدن کلسیم به ویتامین D3نیاز داریم بدن بطور نرمال بوسیله نور روزانه و اشعه های لازم ویتامین دی را می سازد ولی پرندگان داخل منزل و یا در زمان زمستان از نبود نور و ویتامین دی رنج می برند اگر امکان تهیه نور طبیعی را برای پرنده ندارین باید از لامپهایی به اسم full - spectrum light استفاده کنید.


همچنین مکملهایی که کلسیم و ویتامین D3 را همزمان دارند موجود می باشند.


ترجمه:شهرزاد