گربه بیرمن birman گربه ای بزرگ , بلند دارای موهای بلند و زیاد است. دارای موهای بلند و نرمی است که در هم گیر نمی کند رنگ بدن گربه روشن به همراه نقطه ای پر رنگ در صورت پاها و دم است که رن تیره تری داشته و معمولا خاکستری , قهوه ای , آبی قرمز و یا کرم است.معمولا رنگ چشمها آبی است که در صورت درخشش خاصی دارد. نوک دستهای این گربه مانند دستکش سفید می باشد.

از نظر خوصیات اخلاقی فعال , بازیگوش و در عین حال اگه شما مشغول هستین آرام و با وقار است.

در سال 1919 یک جفت گربه بیرمن بطور قاچاقی و پنهان از سرزمین Burma به فرانسه منتقل شد. گربه نر در طی این مسافت دوام نیاورد ولی گربه ماده زنده به مقصد رسید که اسمش سیتا بود و حامله بود.از آن زمان از همین یک گربه بیرمن در دنیای غرب بیرمن های زیادی پرورش دادن ولی چندی پیش در اروپا تنها 2گربه بیرمن زنده وجود داشت و برنامه های زیادی برای نجات این گربه انجام شده است.


ترجمه:شهرزاد
www.petside.com