مدیریت و کنترل کردن مرغ عشق برای اکثر افراد کار سختی نسیت مرغ عشق مانند سایر طوطی سانان بزرگتر پر سو و صدا و خرابکار نیستن.

با این وجود باید اجتماعی تربیت شون و در آموزش آنها اصول لازم به کار رود چون در غیر اینصورت آنها هستن که با گاز گرفتن ما را تحت کنترل خود در می آورند.

دانستن زبان بدن پرندگان اهمیت زیادی دارد از قبل از پیشرفت و گسترده شدن مشکل رفتاری باید مشکل را کشف کرد در اینجا تعدادی از رفتارهای مرغ عشق را شرح می دهیم:گاز گرفتن:


در صورتیکه مرغ عشق تربیت و اهلی نشده باشد و یا اجتماعی نباشد اقدام به گاز گرفتن می کند همچنین این طوطی نسبت به سایر حیوانات بسیار پرخاشگر است به خصوص سایر پرندگان, چناچه پرنده و یا حیوان دیگر را نشناسن و یا به آن حسادت کنند و توجه ها به سوی حیوان جدید معطوف شده باشد با گاز گرفتن واکنش نشان می دهند.


سروصدا:


مرغ عشق ها پرندگان پر حرفی هستن و صداهای بلند و کوتاه زیادی تولید می کنند که به نظر پر سرو صدا می رسن ولی این سر و صدا تمام روز نیست بلکه ساعاتی از روز بیشتر می شود.


جویدن"


مرغ عشق طوطی فعال و بازیگوش است زمانهایی که بیرون از قفس آورده می شود باید مواظبش باشید تا اقدام به جویدن مبل ها , سیم های برق و .. نکند .

مرغ عشق جونده بزرگی نیست و جویدنیهای مثل کاغذ را که زیاد سفت نیست ترجیح می دهند.


کاغذ:


مرغ عشق ها عاشق کاغذ هستن به خصوص در زمان جفت گیری زیاد از کاغذ استفاده می کنند زمانهایی که طوطی داخل قفس است به راحتی با کاغذ سرگرم می شود هرگز کاغذهای مهم را در نزدیکی طوطی نگذارین چون همه تلاشش برای جویدن کاغذها را انجام می دهد.


ترجمه:شهرزاد