راسبورای رامی نوز:

نام:راسبورای رامی نوز_Rummy Nose Rasbora_Sawbwa Barb ~ Asian Rummynose ~ Naked Micro Rasbora

نام علمی : Sawbwa resplendens

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_تایلند_اندونزی

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 60 لیتر

سایز نهایی:تا 2.5 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 7 تا 7.8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 24 درجه را میپسندند.سختی اب بین 12 تا 17 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:ماهی نر بزرگ تر از ماده است.ضمن اینکه باله و بینی قرمز رنگ دارد.

تکثیر:.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.