راسبورای قرمز(هارل کویین):

نام:راسبورای قرمز(هارل کویین)_Harlequin Rasbora_Red Rasbora ~ Harlequin

نام علمی : Trigonostigma heteromorpha

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_تایلند_اندونزی

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 70 لیتر

سایز نهایی:تا 4 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 5.5 تا 8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 23 تا 26 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:ماهی ماده چاق تر از نر است.همچنین نر ها بزرگ تر و درخشان ترند.

تکثیر:.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.