1: غذاهای زنده
1-1: ماهی خوارک (زنده یا لاشه کامل)


2: پلت های لاک پشتی
2-1 غذای لاک پشت آکوافین(aquafin turtle stick):
2-2 غذای لاک پشت سرا (sera raffy mineral):

3: سبزیحان و میوه جات
4:غذاهای دیگر
5: مکمل های تغذیه ای


این قسمت به زودی کامل می شود و لینک گذاری و فعال و مرجع می شود. موفق باشید ، پرهام.