اتحاد جهاني براي دو برابر شدن جمعيت ببرها
ايرن- مهمترين توافق نشست بين المللي براي نجات ببرها، اتخاذ يک برنامه منسجم براي دو برابر شدن جمعيت اين گونه طي 12 سال آينده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين توافق که به امضاي 14 کشور داراي ببر در نشست روسيه رسيده است از حمايت و همکاري سازمان هاي موثر بين المللي همچون برنامه محيط زيست سازمان ملل برخوردار خواهد بود.
جمعيت گونه ببر در قرن 20 صد هزار قلاده در دنيا گزارش شده است. ولي بر اساس گزارش هاي ديگر 370 هزار قلاده در کل دنيا تخمين زده شده است. با اجراي پروژه منطقه اي و زيرمنطقه اي و سرجمع در حدود 330 ميليون دلار بودجه توسط کشورهاي داراي ببر، بانک جهاني، صندوق تسهيلات زيست محيطي و بخش خصوصي و تشکل*هاي مردم نهاد مانند بنياد حمايت از حيات وحش منابع لازم تأمين مي شود تا طي 12 سال آينده که دوباره بر اساس تقويم مشرق زمين در سال ببر قرار مي گيريم جمعيت ببر با اجراي تعهدات از سوي کشورها دو برابر افزايش يابد.منبع: iren.ir