همشهری آنلاین:
متخصصان شناسایی سنگواره*های اعصار ابتدایی زمین در ****** یک گونه منقرض شده از کروکودیل*ها را که تاکنون شناسایی نشده بود، کشف کردند.

خبرگزاری اتریش از بانکوک گزارش داد، دانشگاه ماهاساراخام اعلام کرد احتمالا این حیوان در اوایل عصر مزوزوئیک حدود 100 میلیون سال پیش می*زیسته است.


این فسیل دارای پاهای بلندتری نسبت به همنوعانش در عصر حاضر بوده و ویژگی دندان*هایش دلالت بر آن دارد که از ماهیان تغذیه می*کرده است.

اسم این گونه تازه کشف شده خوراتوسوچوس جینتاساکولی (Khoratosuchus jintasakuli) گذاشته شده که از خومات، نام استان ******ی که این فسیل در آنجا کشف شده و نام خانوادگی پراتوئنگ جینتاساکول، رئیس مرکز تحقیقاتی گرفته شده است