کاسکوها در زمانی که به اصطلاح به آن پر ریزی گفته می شود پرهای خود را از دست می دهند ولی کچل و خالی شدن نقطه ای بدن و یا کندن پرها توسط خود طوطی ممکن است به دلایلی رفتاری و یا بیماری بوجود آمده باشد.


دوره پر ریزی در کاسکو ها تقریبا امری مداوم می باشد و در تمام طول سال شاهد ریزش پر در کاسکو ها هستیم ولی ریزش پرها بطور خالی شدن قسمتی از بدن نیست اگر خالی شدن بدن از پر را مشاهده می کنید طوطی در حال پر کنی می باشد.


زمانیکه کاسکو دچار استرس , کسالت , بیماری , مسمومیت زینک و سرب و یا جراحت می شود شروع به پر کنی می کند. زمانیکه پرها جدا می شون ریشه آنها را برای چک شدن توسط دامپزشک و بودن بیماریهایی خونی دیگر نگه دارید.


ممکن است در زمان پر ریزی طوطی به جویدن پرها نیز بپردازد این به معنی می باشد که در حال حاضر طوطی علاقه به نوازش و یا نزدیک شدن شما و یا لمس شدن ندارد به خصوص زمانیکه جوانه پرها وجود دارد و پرهای جدید در حال رشد است به طوطی دست نزنید.


همچنین در این دوره مرطوب نگه داشتن پوست به کاهش سوزش و خارش پوست کمک می کند.

ترجمه:شهرزاد
منبع:
www.ehow.com