چگونه برای همستر اسم پیدا کنیم :انتخاب یک اسم عالی و فوق العاده برای همستر کاملا سخت و مشکل می باشد ،در این مقاله میتونید بفهمید که چگونه میتوانید برای همستر اسم انتخاب کنید .


سختی :نسبتا اسان


دستور :

مرحله1 :

در مرحله اول شما باید دختر یا پسر بودن همستر خود را متوجه شوید .


مرحله 2:

به همستر و خصوصیات ظاهری همستر نگاه بکنید ،اگر همستر تکه قهوه ای روی بدن خود دارد میتوانید او را پج صدا بزنید که در زبان فارسی به معنای تکه یا وصله است .


مرحله 3:

اگر به ظاهر و خصوصیات ظاهری همستر خود نگاه کردید و اسم مناسبی نیافتید میتوانید 1 روز تا چند هفته به خصوصیات رفتاری و علاقه اش توجه کنید و با توجه به ان اسم گزاری کنید مثلا همستری که زیاد غذا میخورد را میتوانید چاقالو یا شکمو صدا کنید .


مرحله 4:
اگر شما همستری خریده اید که صاحب قبلی اسم دیگری گذاشته و شما میخواهید تغییر اسم دهید کمی باید به همستر برای یاد گیری وقت بدهید .
نکات و فنون :


*برای همستر از اسم ها کوتاه و دوست داشتنی انتخاب کنید .

**مطمئن شوید که نام همستر کاملا به او میخورد .


موفق باشید


مترجم :پارنیا.خ

پا یان