گاهی اوقات صاحبان مارها کنجکاو میشوند که بدانند آیا حیوانشان نر است یا ماده، ولی تشخیص بین یک مار نر و یک مار ماده کار آسانی نیست چرا که مارهای نر و ماده به هم شباهت زیادی دارند.هرچند که با داشتن مقداری تجربه در نگهداری از مارها میتوان آنهارا تعیین جنسیت نمود، ولی این کار فقط باید توسط افراد حرفه ای انجام شود. اگر شما تازه کار هستید و میخواد جنسیت حیوانتان را بدانید، لطفا یک فرد حرفه ای یا یک دامپزشک متخصص را پیدا کنید تا این کار را برایتان انجام دهد.چرا که انجام دادن این عمل به صورت نادرست خطر مصدومیت را برای حیوان به همراه دارد.

مسائل مربوط به آناتومی مارها نر
مارها نر دارای یک جفت همیپنس (اندام جنسی) هستند که معمولا به صورت معکوس داخل کلوک و در نزدیکی دم حیوان قرار گرفته اند.

علائم بصری
از آنجایی که اندام های جنسی در داخل بدن قرار گرفته اند، تعیین جنسیت بصری کاری مشکل خواهد بود.به خاطر وجود همیپنس ها، این علائم بصری مربوط به اندازه و حالت دم حیوان میشوند :

  • نرها : دم در حیوانات نر کلفت تر و بلندتر از ماده هاست و کمتر حالت مخروطی پیدا میکند.
  • ماده ها : دم در ماده ها باریک تر و کوتاه تر از نر هاست و در انتها حالت مخروطی بیشتری پیدا میکند.

در صورتی که چندین مار را با هم مقایسه کنید، این علائم براحتی خود را نشان میدهند. در حالی که اگر فقط یک مار برای تعیین جنسیت داشته باشید، کارتان مشکل تر و نتیجه غیرقابل اعتماد تر از حالت قبل در می آید.

روش کاوشی
روش کاوشی در مارها با با وارد کردن یک میله ی باریک و فلزی (که به آن کاوشگر میگویند) به داخل مقعد یا کلوک انجام میشود.میله را در نرها میتوان بیشتر فرو برد چرا که فضای خالی بین همیپنس ها زیاد هست.این روش بهتر است توسط افراد حرفه ای انجام شود چرا که در صورت اشتباه انجام دادن برای حیوان خطرات زیادی را به همراه دارد.

روش ترکاندن
در مارهای خیلی جوان، همیپنس ها را غالبا میتوان با یک مانور نسبتا ساده مشاهده کرد، که اصطلاحا به آن ترکاندن میگویند.در این روش نیز پیشنهاد میشود که خود این کاررا انجام ندهید، چرا که یا موجب آسیب رساندن به حیوان میشود و یا جنسیت را غلط تشخیص خواهید داد.

ترجمه شده توسط : علیرضا زمانی
منبع