در اکثر رطیلها جنس نر و ماده ی حیوان تقریبا در تمام طول عمر خود شبیه به هم هستند.این مطلب تا زمانی پابرجاست که نر ها بالغ شوند و با آن چیزی که قبل از پوست اندازی بلوغشان داشتند متفاوت شوند.از آنجایی که ماده ها معمولا طول عمر بیشتری نسبت به نر ها دارند، حیوانات خانگی مناسب تری به شمار میروند.هر چند که تشخیص دو جنس از هم ممکن است بسیار مشکل باشد، مخصوصا برای تازه کارها.افراد خیلی زود با شخصیت یک نر بالغ آشنا میشوند، ولی تشخیص بین یک حیوان ماده و یک نر نابالغ کار آسانی نخواهد بود.
نر بالغ
وقتی حیوان نر آخرین پوست اندازی خود را که به پوست اندازی بلوغ معروف است را پشت سر گذاشت و بالغ شد، تبدیل به یک عنکبوت کاملا متفاوت میشود.حیوان طی این پوست اندازی، اندام های تولید مثلی خود را تکامل میبخشد.این اندام ها، که امبولوس نامیده میشوند، در انتهای چنگک های حیوان بوجود می آیند و برای انتقال اسپرم از مرکز اسپرم حیوان نر به ماده استفاده میشود.در بسیاری از گونه ها، نر ها دارای قسمتی زیر پاهای جلویی خود هستند که مهمیز تیبیال نامیده میشود.این مهمیز ها که زیر تیبیا (بلندترین بند جلوترین پاها) قرار دارند و به قلاب های جفت گیری هم معروفند، برای گرفتن نیش های حیوان ماده طی جفت گیری به کار میروند.این دو اندام، یعنی مهمیز تیبیال و امبولوس ها، چیزهایی هستند که برای تشخیص اینکه حیوان یک نر بالغ است یا نه باید به دنبالشان گشت.در بسیاری از گونه جنس نر علائم واضح تری برای تعیین جنسیت دارد.مانند رنگ و یا اندازه ی پاها.
نر یا ماده؟
اگرچه نرهای بالغ را براحتی میتوان از طریق شخصیت حیوان تشخیص داد، ولی باید گفت که آنها تا قبل از بلوغ خیلی شبیه ماده ها هستند.درست است که رطیل های ماده عموما بزرگتر و قوی هیکل تر از نرها هستند و آرواره هاشان وسیعتر است.ولی اینها علائم ریز و دقیقی هستند که برای تشخیص آنها نیازمند تجربه ی زیاد و تعداد زیادی از گونه ی حیوان مورد نظر است.آنها حتی میتوانند افراد با تجربه و حرفه ای را هم به اشتباه بی اندازند.روشی که در ادامه معرفی میشود جزو روش های مناسب برای تعیین جنسیت رطیل هاست.
روش شیار فوق المعدی
رطیل های نر، حتی آنهایی که هنوز مدت زمانی به بلوغشان مانده، دارای غددی زیرشکمی در بدنشان به نام epiandrous fusillad هستند که مرکز تولید اسپرم نیز درآنجا قرار دارد.وجود این قسمت در حیوان نشانه ی نر بودن جانور و عدم حضورش نشان ماده بودن آن است.
تصویر بالایی رطیل نر وپایینی ماده است :
ترجمه شده توسط: علیرضا زمانی
منبع 1
منبع 2