طوطی اکلکتوس بخرم یا طوطی خاکستری ( کاسکو)؟
بسیاری از افرادی که به تازگی قصد خرید طوطی دارن این سوال را می کنند که کاسکو یا اکلکتوس؟ باید گفت هر 2 طوطی حیوانات خانگی عالی هستن به شرط اینکه نزد فرد و محیط مناسب قرار گرفته باشن.


هر دو طوطی ها زیبا و جذاب هستن.


پاسخ کوتاه به این سوال و سوالتی از این قبیل این است که هدف شما از خرید طوطی چیست؟شما به دنبال چه هستی؟


کاسکو واکلکتوس از بهترین سخنگوها هستن هر دو زیبا بوده و البته اکلکتوس پرهای رنگی بیشتری دارد.


اکلکتوس از کاسکو آرامتر و ساکت تر می باشد و حرف زدن را به جیغ زدن ترجیح می دهد البته همیشه اشتثنا وجود دارد ممکن است شما اکلکتوسی را ببینین که بسیار پر سر و صداست ولی بوطر کل و عموم طوطی های آرامتری هستن.

بنابراین طوطی اکلکتوس برای آپارتمان نشین ها مناسب تر می باشد.چون صدای بلند این طوطی اکثرا زمان ترس و یا هیجان شنیده می شود که خوشبختانه زیاد نیست.


طوطی خاکستری یا کاسکو خصوصیات رفتاری حیرت انگیزی دارد و دارای هوش فوق العاده ای می باشد. بسیاری از صاحب نظران عقیده دارن هوش عاطفی کاسکو به اندازه کودک 2ساله و هوش و قدرت فهم و درک طوطی به اندازه کودک 5ساله می باشد.


بنابراین این میزان هوش برای یک طوطی این پرنده را به طوطی با نیازهای ویژه تبدیل می کند و به صبر و شکیبایی و محبت زیادی نیاز دارد.


کاسکو با داشتن صاحبی با این شرایط یکی از بهترین دوست ها و حیوانات خانگی می شود در حالیکه برای افرادی که ویژگی های گفته شده را ندارن مورد خوبی نمی باشد.


بنابراین اگر شما زمان کافی , عشق و صبر به اندازه کافی دارین با قبول سرپرستی کسکو جوان همنشین طولانی مدت خود را به خانه بیاورین.


ترجمه:شهرزاد
/www.parrot-training.com