درجه حرارت بدن سگ بطور طبیعی بین 37/5 تا 39/9 درجه سانتی گراد بوده و دمای بحرانی در حدود 41 درجه سانتی گراد است.

در سگهای کوچک جثه درجه حرارت معمولا حدود 38/5تا 38 و در سگهای بزرگ جثه بین 37/5تا38/5 درجه سانتی گراد است. دمای محیط , میزان فعایت بدنی , سیکل جنسی سگ های ماده و آبستنی می تواند موجب تغییر درجه حرارت بدن حیوان شود.


با یک ترمومتر ساده می توانید درجه حرارت سگ خود را اندازه گیری کنید. به این صورت که به انتهای دماسنج کمی ژل چرب کننده مالیده به اندازه 5 سانتی متر آن را وارد مقعد حیوان نمایید و حدود 2 دقیقه نگه دارید.


کاهش یا افزایش درجه حرارت بدن به جز در موارد ذکر شده نشانه بیماری بوده و معمولا با ضعف و بی حالی همراه است.

با لمس پوزه و گوشها تا حدودی می توان به تغییرات دمای بدن پی برد.


نویسنده: دکتر علی نصیریان