بارب گیلاسی:

نام:بارب گیلاسی_Cherry Barb

نام علمی:Puntius titteya

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_نیلوالا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 80 لیتر

سایز نهایی
:تا 5 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6/5 تا 7/5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 25 تا 28 درجه را میپسندند.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع بارب های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:به سختی قابل تشخیص است.ماده بدن کشیده تری نسبت به نر دارد.

تکثیر:تکثیر ان نسبتا سخت میباشد.

چند نکته
:ماهی بارب گیلاسی ماهی ارام و صلح جویی است.از طرف این ماهی به هیچ عنوان خطری ماهی های دیگر را تهدید نمیکند.نگه داری انها در دسته های 8 تایی به بالا پیشنهاد میشود.این ماهی ها حرکتی سریع دارند.حرکت یک ماهی باعث میشود همه گروه به دنبال ان حرکت کنند.