قلاب پشه در اشکال مختلفی ساخته میشه بیشتر در رنگ های تیره مانند قهوه ای ساخته میشه ! برای اینکه با رنگ پشه استتار بشه ولی در ساخت برخی از طعمه ها از رنگ های دیکه هم استفاده میشه.
قسمت های تشکیل دهنده این قلاب ها عبارتند از:1 چشم قلاب : جایی که نخ به قلاب وصل میشه 2 ساق : قسمت اصلی و بدنه قلاب بوده که در طول مختلف ساخته میشه طول این ساق رو با یک معیاری به نام ایکس تقسیم بندی میکنند که از 0 ایکس داشته به بالا هر چه رقم ایکس بیشتر باشه طول قلاب بیشتر میشود 3 خار: خار قسمت تیزی که خلاف جهت نوک قلاب بوده تا ماهی فرار نکند.4.نوک: تیزی نوک قلاب بوده 5 قوس: فاصله و شکل و شیب بین ساق . خار قلاب بوده که اون هم مدل های مختلف داره.
بطور کلی قلاب هاروبدو دسته میشه تقسیم کرد قلاب های رو ابی : این قلاب ها بسیار سبک و ساقی بسیار نازک دارد . قلاب های زیر ابی: این نوع قلاب هم ساق و بدنه ضخیمتر وحتی وزن بیشتر دارند.
از معروفترین کارخونه هایی که این نوع قلاب ها رو میسازند میشه از تیمکو. موستاد. وی ام سی . نام برد اینها مدل ها و اشکال این قلاب ها رو با شماره تقسیم بندی میکنند.مثلن قلا که برای پشه های رو ابی قزل ساخته میشه از قلاب موستاد با شماره 94840 ساخته میشه.سایز این قلاب ها هم از 1 که بزرگترین بوده شروع و معمولن تا 28 که بسیار ریز هست ادامه داره