پشه های مصنوعی از قسمت های مختلفی ساخته شده که تمام جزئیات ان برای یک پشه ساز حرفه ای مهم بوده! برخی با شنیدن بعضی از اصطلاحاط پشه سازی تعجب میکنند ! در ساخت هر پشه از موادی استفاده میشه که ممکن هست در یک نوع دیگه هم مشابه همان قبلی استفاده بشه ولی نکات ظریفی وجود دارد که انها را از هم متمایز میکند حال اگر دنبال ساخت یک پشه استاندارد و خوب هستید باید به دقت این ریزه کاری ها رو توجه کنید.به عنوان مثال در دو نوع پشه فقط تفاوت رنگ نخی بوده که با ان پشه ساخته میشود! این اصطلاحاتی که در زیر گفته میشه برای تمام پشه ها استفاده نمیشه ولی باید انها رو شناخت بعنوان مثال دم در خیلی از حشرات زیر ابی به کار نمیره در حالی که در برخی از حشرات رو ابی بسیار مهم هست.
Hook: قلاب که سایز ومدل ان خیلی مهم هست
Thread : همان نخی بوده که با ان پشه پیچیده میشود البته گاهی از یک نخ برای زیر سازی استفاده میشود که رنگ ان میتواند متفاوت باشد.
Tail : دم پشه که در مدلهای مختلف از جنسهایمتفتوتی استفاده میشود
Body : بدنه پشه که رنگ ان یکی از مهمترن نکات برای ماهی بوده
Rib :نواری که روی بدنه کشیده میشود که در پشه های مختلف متفاوت بوده گاهی از همان هکل بعنوان ریب استفاده میشه که اون رو پالمر میگن
Wing : بال پشه که در مدلهای زیادی ساخته میشه
Hackle : هکل پری بوده که دور قلاب تابیده و بیشتر نقش دست و پای حشره رو بازی میکنه اغلب برای ان از پر گردن خروس استفاده میشه ولی موارد دیگری هم هست.
Antenna : این انتن در اینجا برای شخک برخی از حشرات به کار میره مانند برخی کدیس ها و...
Legs: پا که بیشتر در نیمف استفاده میشه
Thread: سینه که در برخی از نیمفها و برخی زیرابی ها استفاده میشه