کشف صخره هاي مرجاني نادر در شمال آفريقا

ايرن: دانشمندان براي اولين بار صخره هاي مرجاني نادر و کمياب آب هاي سرد را در سواحل موريتاني در شمال آفريقا کشف کردند.

به گزارش (ايسنا)، در ميان شکل گيري صخره اي انبوه، دانشمندان يک اکوسيستم مرجاني را در اعماق آب هاي سرد پيدا کرده اند که پديده اي بسيار نادر است.
اين ديوار مرجاني که روي صفحه قاره اي در ساحل موريتاني واقع شده 50 تا 60 متر ارتفاع و 190 کيلومتر طول دارد.
به گزارش سايت لايوساينس، اکوسيستم هاي مرجاني آب سرد معمولا در نواحي شمالي تر مثل اسکانديناوي و درياي ايرلند يافت مي شوند و پيدا کردن آن ها در اين نقطه دور دست در جنوب سياره زمين دانشمندان را شگفت زده کرده است.
دانشمندان با فرستادن روبات کاوشگر در عمق 615 متري کف دريا اين صخره هاي مرجاني نادر را شناسايي کردند.
بر خلاف مرجان هاي استوايي، مرجان هاي آب سرد در دماي 13 درجه سيليسيوس و در منطقه تاريک و غني از ريز مغذي ها، از عمق 200 متري به پايين زندگي مي کنند.
دانشمندان براي کسب اطلاعات بيشتر از ساختار اين موجودات شگفت انگيز اقيانوسي، در حال مطالعات بيشتر روي اين اکوسيستم تازه کشف شده هستند.منبع : iren. ir