گورامی غروب افتاب:

نام:گورامی غروب افتاب_Sunset Gourami_Thicklipped Gourami

نام علمی:Colisa labiosus

خانواده:Osphronemidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک
:تانکی در حدود 70 لیتر

سایز نهایی:10 سانتیمتر

شرایط اب:
phبین 6/0 تا 7/8 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیستی
:با سایر ماهیان لابینرت دار دیگر سازگاری دارد.

تغذیه:
غذای گرانولی و کرم توبیفیکس برای انها مناسب است.در رژیم غذایی انها گاهی هم از غذای تازه استفاده کنید.

تعیین جنسیت
:رنگ ماهی نر درخشان تر از ماده هاست.ماهی نر باله و دم بزرگ تری دارد.

تکثیر:تکثیر این ماهی ها هم مانند دیگر اعضای خانواده است.برای دیدن نحوه ی تکثیر به پرورش ماهیان اب شیرین مراجعه کنید.