کشتار 1000 قلاده ببر تنها در طول یک دهه
ایرن- حمید رضا ریحانیان: نوامبر 2010: قطعات حداقل 1,069 قلاده ببر از 11کشور که ببر در آن زندگی می کند در طول تنها یک دهه توسط سازمان بین المللی ترافیک کشف و ضبط شدند.بطور متوسط 104قلاده در هر سال!!

کشورهای هند،چین و نپال در بالاترین امار کشتار غیر قانونی ببرها قرار دارند.نیمی از ببرهای جهان در هند به سر می برند و این در حالی است که بیشترین آمار کشتار نیز در این کشور می باشد.و یکی از دلایل مهم شکار غیر قانونی ببر تجارت پوست و مصارف داروئی آن است.
این کاهش جمعیت ببرها در جهان در حالی است که متخصصین علوم حفاظت از حیات وحش فراوانی جمعیت این گونه را تنها3200قلاده تخمین زده اند.با ذکر این نکته که حدود یک قرن پیش جمعیت اینگونه 100000 قلاده بوده است و اگر روند نزولی و با شدت جمعیت به همین منوال طی شود دیری نخواهد پایید که ببر از صفحه سیاره زمین پاک خواهد شد.منبع: iren.ir