نجات خرس قهوه اي اسير شده در قزوين
ايرن: کارکنان حفاظت محيط زيست استان قزوين يک قلاده خرس قهوه اي کمياب که در قفسي در رودبار الموت اسير شده بود را نجات دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوين، با تلاش چندين ساعته ماموران حفاظت محيط زيست استان قزوين يک قلاده خرس قهوه اي که در روستاي کشک دست از توابع رودبار الموت شرقي در قفس خانه باغي گرفتار شده بود نجات يافت.
اين خرس که غروب روز گذشته در فنس کشي باغي اسير و از ناحيه قفسه سينه دچار جراحت شده بود پس از تزريق آمپول بيهوشي و نجات از قفس تحت مداواي کامل کادر دامپزشکي قرار گرفت و پس از مداواي ناحيه صورت در طبيعت رها شد.
شهاب الدين منطقي مديرکل موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي سازمان و دکتر دامپزشک سازمان حفاظت محيط زيست استان که کار مداوا بر روي اين خرس را انجام داده است ابراز اميدواري کرداين خرس بتواند سلامت خود را بازيابد و دوباره به آغوش طبيعت بازگردد.
معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان قزوين هم در اين باره گفت: با تلاش دامپزشکان و محيط بانان منطقه کشک دست الموت از کشته شدن اين خرس جلوگيري شد.
کار مراقبت از خرس قهوه اي توسط ماموران اداره کل حفاظت محيط زيست استان همچنان ادامه دارد تا از سلامتي کامل اين خرس اظمينان حاصل شود.منبع: iren.ir