گورامی پلاتینیوم:

نام:گورامی پلاتینیوم_Platinum Gourami

نام علمی:Trichogaster trichopterus

خانواده:Osphronemidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:تانکی در حدود 120 لیتر

سایز نهایی:بین 8 تا 14 سانتی متر.

شرایط اب: phبین 6/0 تا 7/8 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیستی:با سایر ماهیان لابینرت دار دیگر سازگاری دارد.

تغذیه:غذای گرانولی و کرم توبیفیکس برای انها مناسب است.در رژیم غذایی انها گاهی هم از غذای تازه استفاده میشود.

تعیین جنسیت
:رنگ ماهی نر درخشان تر است.ماهی نر بزرگ تر است.

تکثیر:تکثیر این ماهی ها هم مانند دیگر اعضای خانواده است.برای دیدن نحوه ی تکثیر به پرورش ماهیان اب شیرین مراجعه کنید.